www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (externé štúdium)

Štátnicový balíček - magisterské štúdium
» Štátnicové otázky - zameranie Humánna geografia v ŠSaS
» Štátnicové otázky - zameranie Demografia v ŠSaS
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Manuál stiahnutia zadávacieho listu z AIS
» Prihláška na štátnu magisterskú skúšku
Štátnicový balíček - bakalárske štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Manuál stiahnutia zadávacieho listu z AIS
» Prihláška na štátnu bakalársku skúšku


Informácia pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia programov garantovaných KHGaD o témach a zadaniach záverečných prác v akademickom roku 2018/2019

 Seminárevšetky informácie k predmetu
Evidencia účasti a referovanípridal: Slavík | 13.03.2019

 Seminárevšetky informácie k predmetu
Harmonogram a úlohypridal: Slavík | 13.03.2019

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
Zahraničná exkurzia 2019 MÁJpridal: Slavík | 11.03.2019

 Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvojvšetky informácie k predmetu
Výučba v sobotu 9.3.2019 zo zdravotných dôvodov nebude. Bude nahradená po dohode v neskoršom termíne. J. Bučekpridal: Buček | 08.03.2019

 Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvojvšetky informácie k predmetu
Informácia k priebehu výučby predmetu v LS 2018/2019.pridal: Buček | 21.02.2019

 Geografia obchoduvšetky informácie k predmetu
Úvodné informácie k predmetu Geografia obchodupridal: Bučeková | 19.02.2019

 Seminárevšetky informácie k predmetu
Metodika tvorby BP a DPpridal: Slavík | 17.02.2019

 Seminárevšetky informácie k predmetu
Vzor DPpridal: Slavík | 17.02.2019

 Seminárevšetky informácie k predmetu
Vzor BPpridal: Slavík | 17.02.2019 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok