www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (externé štúdium)

 Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii (2)všetky informácie k predmetu
Link k spôsobom tvorby bibliografie a citovaniu: https://www.youtube.com/watch?v=mYZ58q6GmhUpridal: Ďurček | 25.03.2017

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
V časti "Všeobecné informácie" nájdete štátnicové otázky na rok 2016/2017 pre odbor Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samosprávepridal: Buček | 21.03.2017

 Projektový manažment a manažment projektov financovaných z fondov EÚ všetky informácie k predmetu
Predmet Projektový manažment a manažment projektov financovaných z fondov EÚ sa uskutoční v sobotu 25.3. v čase od 8:00-13:00 v miestnosti CH1-3.pridal: Plešivčák | 19.03.2017

 Demogeografia a demografia (1)všetky informácie k predmetu
Základné informácie k predmetupridal: Ďurček | 18.03.2017

 Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii (2)všetky informácie k predmetu
Blok 2pridal: Ďurček | 18.03.2017

 Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii (2)všetky informácie k predmetu
Blok 1pridal: Ďurček | 18.03.2017

 Seminárevšetky informácie k predmetu
Harmonogram, úlohy, hodnoteniepridal: Slavík | 17.03.2017

 Geografia verejnej správyvšetky informácie k predmetu
Harmonogram prednášok pridal: Slavík | 17.03.2017

 Projektový manažment a manažment projektov financovaných z fondov EÚ všetky informácie k predmetu
Informácie k predmetupridal: Plešivčák | 08.03.2017

 Projektový manažment a manažment projektov financovaných z fondov EÚ všetky informácie k predmetu
Téma 5 (Kľúčové pojmy)pridal: Plešivčák | 08.03.2017 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok