www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (interné štúdium)

Štátnicový balíček - magisterské štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Štátnicové otázky - zameranie Humánne geografia
» Štátnicové otázky - zameranie Demografia
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác
» Prihláška na štátnu magisterskú skúšku
» Štruktúra posudku diplomovej práce
Štátnicový balíček - bakalárske štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS


Pre uznanie predmetu, ktorý študent už absolvoval v minulých rokoch je potrebné osloviť vyučujúceho konkrétneho predmetu vopred, a to do dvoch týždňov od začiatku semestra (NIE NA KONCI semestra, ani POČAS skúškového obdobia).

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
Informácia pre denných študentov súčasného 2. ročníka bakalárskeho štúdia „geografia a demografia v štátnej správe a samospráve“ o zadaniach tém bakalárskych prác pre nasledujúci akad. rok 2017/2018pridal: Buček | 28.04.2017

 Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónovvšetky informácie k predmetu
Mili studenti vzorec sa po formalnej stranke nemeni, meni sa len cast vzorca - priradujete 3 stlpec. Priradovanie ekonomickych cinnosti k technologickej narocnosti vykonajte pre databazu RS (regionalna spracializacia) a GK (geograficka koncentracia). pridal: Rusnák | 29.04.2017

 Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónovvšetky informácie k predmetu
Legendapridal: Rusnák | 29.04.2017

 Populačný vývoj Slovenskavšetky informácie k predmetu
Milé kolegyne a kolegovia, budúci týždeň sa v rámci kurzu zúčastníte prednášky doc. Kubeša o 10:00 v miestnosti CPS+ Ďakujem za pochopenie!pridal: Majo | 28.04.2017

 Geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstvavšetky informácie k predmetu
Hodnotenie cvičení GPOLHpridal: Máliková | 28.04.2017

 Dizajn databáz a informačné systémyvšetky informácie k predmetu
Výsledky z 2.teoretickej previerky znalostí (24.4.2017)pridal: Kusendová | 27.04.2017

 Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónovvšetky informácie k predmetu
Dochadzka a databazypridal: Rusnák | 27.04.2017

 Štatistické metódy pre demogeografovvšetky informácie k predmetu
Preskúšanie z častí, ktoré vyučovali vyučujúci Kakaš, Ďurček, Szabo sa uskutoční 9.5.2017 o 14 50 v miestnosti B2-301. Účasť povinná.pridal: Ďurček | 27.04.2017

 Demogeografia a demografia (1)všetky informácie k predmetu
!!!!! Prihlasovanie na záverečné skúšky je možné len cez AIS !!!!!pridal: Ďurček | 27.04.2017

 Demogeografia a demografia (1)všetky informácie k predmetu
Prvá záverečná skúška sa uskutoční dňa 10.5.2017 o 15 40 v miestnosti B1 305. pridal: Ďurček | 27.04.2017

 Demogeografia a demografia (1)všetky informácie k predmetu
Dňa 3.5.2017 sa v obvyklom čase a miestnosti uskutoční opakovacia hodina, ktorá bude zameraná na zdôraznenie najdôležitejších vedomostí z predmetu Demogeografia a demografia (1).pridal: Ďurček | 27.04.2017


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok