www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (interné štúdium)

Štátnicový balíček - magisterské štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Manuál stiahnutia zadávacieho listu z AIS
» Prihláška na štátnu magisterskú skúšku
Štátnicový balíček - bakalárske štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Manuál stiahnutia zadávacieho listu z AIS
» Prihláška na štátnu bakalársku skúšku


Informácia pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia programov garantovaných KHGaD o témach a zadaniach záverečných prác v akademickom roku 2018/2019

Pre uznanie predmetu, ktorý študent už absolvoval v minulých rokoch je potrebné osloviť vyučujúceho konkrétneho predmetu vopred, a to do dvoch týždňov od začiatku semestra (NIE NA KONCI semestra, ani POČAS skúškového obdobia).

 Geografia náboženstievvšetky informácie k predmetu
Milé študentky a študenti, spoločná návšteva mauzólea Chatama Sofera sa uskutoční v utorok 18. decembra o 9:30. Stretneme sa na zastávke autobusov "Chatam Sofer" smer Karlova Ves krátko predtým. pridal: Majo | 10.12.2018

 Seminárevšetky informácie k predmetu
Seminárna skupina Slavík - Harmonogram, úlohypridal: Slavík | 09.12.2018

 Štatistika pre geografovvšetky informácie k predmetu
Výsledky TESTu 7.12.2018 a celkové hodnotenie cvičenípridal: Nováková | 07.12.2018

 Geografia sídielvšetky informácie k predmetu
Hodnotenie cvičení + poznávačkapridal: Klobučník | 07.12.2018

 Štatistika pre geografovvšetky informácie k predmetu
DÚ z P10 (z 7.12.2018)pridal: Nováková | 07.12.2018

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
SKALICA A OKOLIE 2018 DECEMBER - Programpridal: Slavík | 07.12.2018

 Aplikovaná kartografiavšetky informácie k predmetu
Priebežné hodnotenie cvičenípridal: Ďurček | 06.12.2018

 Demogeografia a demografia (2)všetky informácie k predmetu
Priebežné hodnotenie cvičenípridal: Ďurček | 06.12.2018

 Politická geografiavšetky informácie k predmetu
Vyhodnotenie cvičenípridal: Plešivčák | 06.12.2018

 Politika Európskej únievšetky informácie k predmetu
Dochádzkapridal: Plešivčák | 06.12.2018


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok