www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (interné štúdium)

Štátnicový balíček - magisterské štúdium
» Harmonogram štátnych magisterských skúšok
» Pokyny k odovzdávaniu diplomových prác
» Štátnicové otázky - zameranie Humánna geografia v ŠSaS
» Štátnicové otázky - zameranie Demografia v ŠSaS
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Manuál stiahnutia zadávacieho listu z AIS
» Prihláška na štátnu magisterskú skúšku
Štátnicový balíček - bakalárske štúdium
» Harmonogram štátnych bakalárskych skúšok
» Pokyny k odovzdávaniu bakalárskych prác
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Manuál stiahnutia zadávacieho listu z AIS
» Prihláška na štátnu bakalársku skúšku


Pre uznanie predmetu, ktorý študent už absolvoval v minulých rokoch je potrebné osloviť vyučujúceho konkrétneho predmetu vopred, a to do dvoch týždňov od začiatku semestra (NIE NA KONCI semestra, ani POČAS skúškového obdobia).

 Dizajn databáz a informačné systémyvšetky informácie k predmetu
skúška 19. 6.pridal: Ďurček | 19.06.2019

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
Skalica a okolie 2019 Jún - Programpridal: Slavík | 14.06.2019

 Teórie a metódy výskumu mestavšetky informácie k predmetu
Záverečné hodnotenie práce počas semestra v priloženom súbore. Zápisy známok podľa dostupnosti. pridal: Majo | 12.06.2019

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
Skalica a okolie 2019 Jún - Programpridal: Slavík | 11.06.2019

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
Skalica a okolie 2019 Jún - Programpridal: Slavík | 10.06.2019

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
Skalica a okolie 2019 Jún - Programpridal: Slavík | 08.06.2019

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
Zahraničná exkurzia 2019 Máj - Vyúčtovaniepridal: Slavík | 03.06.2019

 Geografia verejnej správyvšetky informácie k predmetu
Projektypridal: Slavík | 27.05.2019

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
Zahraničná exkurzia 2019 Máj - Programpridal: Slavík | 22.05.2019

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
Promócie absolventov magisterského štúdia fakulty sa budú konať v dvoch dňoch 10.7. a 11.7.2019. Bližšie upresnenie bude známe neskôr.
J.Buček
pridal: Buček | 21.05.2019


 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok