www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Informačné systémy a geoaplikácie vo verejnej správe

Vyučujúci: Kusendová, Bačík
Semester výuky: zimný
Celkový počet odkazov: 1 | Celkový počet súborov: 3

Odkazy a súbory sú zoradené podľa času pridania od najnovších po najstaršie
Odkazy k predmetu:
Možnosť konzultácií k seminárnej práci, podmienkam predmetu a preskúšania je aj zajtra 10.1.2018 v čase o 10,30 hod. v mojej kancelárii. pridal: Kusendová | 09.01.2018

 Súbory na stiahnutie k predmetu:
Hodnotenie predmetu k 8.1.2018 a termíny zápisu a konzultáciípridal: Kusendová | 08.01.2018
Priebežné hodnotenie k predmetu k 28.10.2017pridal: Kusendová | 29.10.2017
Informačný list predmetu pridal: Kusendová | 20.09.2017


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok