Večer príležitostí (Night of chances)

Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Dátum: 7.11.2017


Registrácia účastníkov


Inštitúcia:
Adresa:
Kontaktná osoba:
E-mail:
Forma prezentácie: