www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Zamestnanci katedry - abecedný zoznam

Vladimír Bačík
oddelenie demografie

vladimir.bacik@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 526
miestnosť: B1-309a
Veronika Bartovicová
technický personál

bartovicova@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 380
miestnosť: CH1-B1/1
Branislav Bleha
oddelenie demografie

branislav.bleha@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 516
miestnosť: B1-308
Ján Buček
oddelenie humánnej geografie

jan.bucek@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 310
miestnosť: CH1-B1/14
Ingrid Bučeková
oddelenie humánnej geografie

ingrid.bucekova@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 310
miestnosť: CH1-B1/14
Pavol Ďurček
oddelenie demografie

pavol.durcek@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 239
miestnosť: B1-310
Darina Dzurická
technický personál

darina.dzuricka@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 624
miestnosť: CH1-B1/2
Roman Fila
oddelenie humánnej geografie

roman.fila@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 179
miestnosť: CH1-B1/6
Alžbeta Garajová
doktorand na oddelení DG

garajova29@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 692
miestnosť: CH2-131
Marcel Horňák
oddelenie humánnej geografie

marcel.hornak@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 641
miestnosť: CH1-B1/3
Marcela Káčerová
oddelenie demografie

marcela.kacerova@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 169
miestnosť: CH1-B1/5
Michal Klobučník
oddelenie humánnej geografie

michal.klobucnik@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 695
miestnosť: CH1-B1/12
Pavol Korec
oddelenie humánnej geografie

pavol.korec@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 316
miestnosť: CH1-B1/9
Dagmar Kusendová
oddelenie demografie

dagmar.kusendova@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 521
miestnosť: B1-309b
Juraj Majo
oddelenie demografie

juraj.majo@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 180
miestnosť: CH1-B1/7
Gabriela Nováková
oddelenie demografie

gabriela.novakova@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 161
miestnosť: B1-309c
Slavomír Ondoš
oddelenie humánnej geografie

slavomir.ondos@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 533
miestnosť: CH1-B1/13
Martin Plešivčák
oddelenie humánnej geografie

martin.plesivcak@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 625
miestnosť: CH1-B1/11
Vojtěch Przybyla
doktorand na oddelení HG

vojtech.przybyla@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 389
miestnosť: CH1-B1/8
Alena Rochovská
oddelenie humánnej geografie

alena.rochovska@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 163
miestnosť: CH1-B1/4
Jaroslav Rusnák
oddelenie humánnej geografie

jaroslav.rusnak@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 179
miestnosť: CH1-B1/6
Vladimír Slavík
oddelenie humánnej geografie

vladimir.slavik@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 388
miestnosť: CH1-B1/10
Peter Spišiak
oddelenie humánnej geografie

peter.spisiak@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 625
miestnosť: CH1-B1/11
Richard Stanek
doktorand na oddelení DG

stanek13@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 692
miestnosť: CH2-131
Lucia Škamlová
oddelenie humánnej geografie

lucia.skamlova@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 389
miestnosť: CH1-B1/8
Branislav Šprocha
oddelenie demografie

branislav.sprocha@gmail.com
telefón: 02/ 60 296 239
miestnosť: B1-310
Milan Takáč
doktorand na oddelení DG

takac28@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 239
miestnosť: B1-310
 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok