HISTORICKÝ ATLAS EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. NA SLOVENSKU
Historical Atlas of the Lutheran Church in Slovakia


    Úvod  
  Autori  
  Aktuality  
  Databáza  
  Linky  
  Na prevzatie  
Vitajte na stránkach Historického atlasu evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.
Vitajte na stránke, na ktorej Vás budeme pravidelne informovať o postupe prác na Historickom atlase evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktorý sa pripravoval v rámci vedeckého projektu "História slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi". Nositeľom projektu bola Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Katedra humánnej geografie a demogeografie) a hlavnou riešiteľkou bola doc. RNDr. Dagmar Kusendová, PhD. V súčasnosti sa práce na atlase dokončujú pod gesciou Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.úvod | autori | aktuality | databáza | linky | na prevzatie
>> Pridať stránku medzi obľúbené                                                                 © Katedra humánnej geografie a demogeografie, 2007