HISTORICKÝ ATLAS EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. NA SLOVENSKU
Historical Atlas of the Lutheran Church in Slovakia


    Úvod  
  Autori  
  Aktuality  
  Databáza  
  Linky  
  Na prevzatie  
Linky
Univerzita Komenského
      http://www.uniba.sk

Prírodovedecká fakulta
      http://www.fns.uniba.sk

Filozofická fakulta
      http://www.fphil.uniba.sk

Evanjelická bohoslovecká fakulta
      http://www.fevth.uniba.sk

Ústav etnológie SAV
      http://www.uet.sav.sk

Evanjelická a.v. cirkev v SR
      http://www.ecav.sk

Ústredný archív Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
      www.ecavarchiv.host.sk


úvod | autori | aktuality | databáza | linky | na prevzatie
>> Pridať stránku medzi obľúbené                                                                 © Katedra humánnej geografie a demogeografie, 2007