PROJEKT ATLASU OBYVATEĽSTVA SLOVENSKA    
   Úvodná stránka >> RÝCHLA NAVIGÁCIA

Dielo je vytvorené v rámci úlohy programu výskumu a vývoja "Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti" pod gesciou Ministerstva školstva SR.

see basic information about this project in english

Aktuality:
  Atlas obyvateľstva už v predaji  
  Oficiálna prezentácia Atlasu Obyvateľstva  

Obsah stránky:
  Projekt Atlasu obyvateľstva (ideový námet, štruktúra atlasu)   logo atlasu
  Projekt publikácie - Analýzy populačného vývoja Slovenska  
  Redakčná rada diela  
  Výkonná rada diela  
  Hlavný riešiteľ  
  Spoluriešitelia  
  Spolupracujúce organizácie  
  Ukážky mapových a grafových originálov  
  Distribúcia a cena  
  Napíšte nám  


úvodná stránka | projekt atlasu obyvateľstva | projekt publikácie | redakčná rada | výkonná rada diela
hlavný riešiteľ | spoluriešitelia | spolupracujúce organizácie | ukážky | distribúcia a cena | napíšte nám