www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Mgr. Lukáš Námešný
absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: namesny@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 389
miestnosť: CH1-B1/5b
konzultačné hodiny: pondelok 9:30 - 11:00
» humánna geografia
»  demografiaCelkový počet vedených prác: 2 | bakalárske: 2 | diplomové: 0
 bakalárske  2 / 2 
 100,0%
 diplomové  0 / 2 
 0,0%


p.č.autornázovroktyp
1Lastovková VeronikaVplyv ekonomickej krízy na situáciu na trhu práce v okrese Prievidza2015b
2Širka PavolPriestorová diferenciácia rozdielov miezd na Slovensku podľa odvetvia ekonomickej činnosti v rokoch 2008 – 20122015b

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok