prof. RNDr. Ján Buček, PhD.

Aktuálne vedené a vypísané témy BAKALÁRSKYCH PRÁC (6):

  Vesmír v geopolitickej perspektíve David Kacerle (2023/2024) (int.) (3.r)
  Sekundárne mocnosti - identifikácia, záujmy, postavenieMaksym Rekvart (2023/2024) (int.) (3.r)
  Problémy politickej geografie polárnych regiónovod 2023/2024 (int.) (3.r)
  Koncept odolných miest a jeho aplikácie v praxiod 2023/2024 (3.r)
  "Múr" ako politická hranica v území - evolúcia konceptu a aplikácie vo sveteod 2023/2024 (int.) (3.r)
  Mierové operácie OSN vo sveteod 2023/2024 (int.) (3.r)


Aktuálne vedené a vypísané témy DIPLOMOVÝCH PRÁC (5):

  Veľké mestá Slovenska ako centrá bankovníctvaBc. K. Zábojníková (int.) (2.r)
  Trendy v rozmiestnení zahraničných investícií na Slovenskuod 2023/2024 (int.) (1.r)
  Nové typy globálnych služieb v rozvoji miestod 2023/2024 (1.r)
  Verejný dlh a zadĺženosť samosprávod 2023/2024 (int.) (1.r)
  Šírenie demokracie vo sveteod 2023/2024 (1.r)


Aktuálne vedené a vypísané témy DIZERTAČNÝCH PRÁC (2):

  Politika adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v mestách Slovenskej republikyRenáta Farkas, Mgr.
  Priestorové aspekty volebných systémov a volebného správaniaVizváry Lukáš, Mgr.