www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Aktuálne informácie

"katedrový telegraf" - aktuality zo života katedry v roku 2020
"katedrový telegraf" - aktuality zo života katedry v roku 2019
"katedrový telegraf" - aktuality zo života katedry v roku 2018
"katedrový telegraf" - aktuality zo života katedry v zimnom semestri 2017/2018
"katedrový telegraf" - aktuality zo života katedry v letnom semestri 2016/2017
"katedrový telegraf" - aktuality zo života katedry v zimnom semestri 2016/2017
"katedrový telegraf" - aktuality zo života katedry v letnom semestri 2015/2016
"katedrový telegraf" - aktuality zo života katedry v zimnom semestri 2015/2016
"katedrový telegraf" - aktuality zo života katedry v letnom semestri 2014/2015
"katedrový telegraf" - aktuality zo života katedry v zimnom semestri 2014/2015
"katedrový telegraf" - aktuality zo života katedry v letnom semestri 2013/2014
"katedrový telegraf" - aktuality zo života katedry v zimnom semestri 2013/2014
"katedrový telegraf" - aktuality zo života katedry v letnom semestri 2012/2013
"katedrový telegraf" - aktuality zo života katedry v zimnom semestri 2012/2013
"katedrový telegraf" - aktuality zo života katedry v letnom semestri 2011/2012
"katedrový telegraf" - aktuality zo života katedry v zimnom semestri 2011/2012
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok