www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk    

 
baner
 
 
 


Časový harmonogram 4. ročníka súťaže GeoKoS v školskom roku 2023 – 24

Od 4. októbra 2023zverejnenie zadania úlohy 1. kola a bude spustená registrácia nových súťažiacich prostredníctvom internetovej stránky
Do 3. novembra 2023odovzdanie riešení 1. kola
Do 22. decembra 2023zverejnenie výsledkov 1. kola a zverejnenie zadania úlohy 2. kola
Do 5. februára 2024odovzdanie riešení 2. kola
Do 22. marca 2024zverejnenie výsledkov 2. kola a celého 5. ročníka súťaže
Do 5. apríla 2024sprístupníme predbežnú prihlášku na Letnú školu geografia a podľa záujmu pošleme cca 15 najúspešnejším riešiteľom záväznú prihlášku
Začiatok júla 2024letná škola geografie
 
 
GEOKOS - Geografický korešpondenčný seminár
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4
pavilón CH1-B1
e-mail: geokos.prif@uniba.sk
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava