www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk    

 
baner
 
 
 


Pokyny k vypracovaniu riešenia úloh GEOKOS


» Stiahnuť dokument: Pokyny k vypracovaniu riešenia úloh GEOKOS (*.pdf)


V uvedenom dokumente nájdete podrobné informácie:
1. Ako má vyzerať správne zostavená tabuľka alebo graf?
2. Ako správne napísať slovné vyhodnotenie riešenia
3. Preberanie cudzích textov do vlastného vypracovania úlohy

 
 
GEOKOS - Geografický korešpondenčný seminár
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4
pavilón CH1-B1
e-mail: geokos.prif@uniba.sk
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava