www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk    

 
baner
 
 
 


Milí stredoškoláci so záujmom o geografiu,

vítame vás na stránke geografickej súťaže Geografického korešpondenčného seminára – GeoKoS, ktorý zastrešuje Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Hlavným zámerom nášho seminára je ukázať stredoškolákom, že geografia - to nie sú len fakty o štátoch a slepé mapy, ale môže to byť aj riešenie veľmi zaujímavých problémov, ktoré sa bytostne dotýkajú života každého z nás. Geografia pomáha riešiť závažné civilizačné a spoločenské problémy. Zaujíma vás, ako vyzerá povolebná mapa vybraných politických strán na Slovensku a či je narastajúca automobilizácia v EÚ prejavom blahobytu?

Geografiu je možné považovať za kráľovnú vied, keďže práve ona spája prírodné a spoločenské vedy a umožňuje tak komplexný pohľad na krajinu a jej problémy. V dnešnom globalizovanom svete sú poznatky geografie pre spoločnosť čoraz významnejšie a dôležitejšie.

Pre koho je seminár určený? Pre všetkých stredoškolákov, ktorí sa zaujímajú o geografiu, prioritne pre študentov prvého až tretieho ročníka 4-ročného štúdia, resp. kvinty až septimy 8-ročného štúdia. Každý súťažiaci sa musí zaregistrovať na http://www.humannageografia.sk/geokos/login-form.php.

Ako to bude prebiehať? Postupne pre vás pripravíme 2 problémové úlohy z rôznych parciálnych geografických disciplín (tento rok z politickej a ekonomickej geografie), ktoré môžete riešiť od októbra 2023 do februára 2024 podľa harmonogramu súťaže (nájdete ho na http://www.humannageografia.sk/geokos/harmonogram.php). Jednotlivé úlohy budú založené na spracovaní konkrétnych údajov, ktoré bude potrebné slovne vyhodnotiť. To znamená, že vysvetlíte, čo vami zistené informácie znamenajú a pokúsite sa odôvodniť, prečo je to tak. Pokyny k riešeniu úloh nájdete na http://www.humannageografia.sk/geokos/pokyny.php. Aby ste vedeli nájsť relevantné vysvetlenia a riešenia (a nemuseli hľadať v odbornej literatúre), každé zadanie úlohy začne krátkym dôležitým úvodom, v ktorom vám predstavíme stručnú teóriu k zadanému problému. Presné pravidlá nájdete na http://www.humannageografia.sk/geokos/pravidla.php.

Kto bude ocenený? Všetci úspešní riešitelia dostanú diplom a tí najlepší aj vecné ceny. Najúspešnejších riešiteľov pozveme na Letnú školu geografie, ktorá sa uskutoční v júli 2024 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas niekoľkých dní sa vám budú venovať odborníci z rôznych oblastí geografie, absolvujete prednášky na zaujímavé témy, budete riešiť ďalšie menšie geografické problémy, zúčastníte sa exkurzie a stretnete sa s rovesníkmi s podobnými záujmami.

Veľmi sa tešíme na vašu účasť.

Organizačný tím GeoKoS
GEOKOS - Geografický korešpodenčný seminár
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského
Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4
pavilón CH1-B1
e-mail: geokos.prif@uniba.sk

Prečo študovať

na Katedre ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

viac informácií pre uchádzacov o štúdium


Prečo študovať

na Katedre ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

viac informácií


Katedra

stránka Katedry ekonomicej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

viac informácií
 

 
 
GEOKOS - Geografický korešpondenčný seminár
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4
pavilón CH1-B1
e-mail: geokos.prif@uniba.sk
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava