www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk    

 
baner
 
 
 


Úlohy

Úloha 1Koho volíš, Slovensko? Politické strany a voľby na Slovensku v regionálnych súvislostiach.
» Stiahnuť zadanie úlohy 1
» Stiahnuť dáta k úlohe 1

Úloha 2Osobný automobil ako dôležitý člen spoločnosti: aké sú rozdiely medzi krajinami EÚ?
» Stiahnuť zadanie úlohy 2
» Stiahnuť dáta k úlohe 2

 
 
GEOKOS - Geografický korešpondenčný seminár
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4
pavilón CH1-B1
e-mail: geokos.prif@uniba.sk
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava