www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk    

 
baner
 
 
 


Výsledky

GEOKOS - 5. ročník

» Výsledky 5. ročníka GeoKoSu - 1.kolo, úspešní riešitelia (*.pdf, pridané: 11.12.2023)

Po prihlásení sa, nájdete vo svojich profiloch aj poznámky k Vašim riešeniam a kompletné výsledky.


GEOKOS - 4. ročník

» Výsledky 4. ročníka GeoKoSu - 2.kolo, úspešní riešitelia (*.pdf, pridané: 30.3.2023)
» Výsledky 4. ročníka GeoKoSu - 1.kolo, úspešní riešitelia (*.pdf, pridané: 13.12.2022)

Po prihlásení sa, nájdete vo svojich profiloch aj poznámky k Vašim riešeniam a kompletné výsledky.


GEOKOS - 3. ročník

» Kompletné výsledky 3. ročníka GeoKoSu (*.pdf, pridané: 27.4.2022)

Po prihlásení sa, nájdete vo svojich profiloch aj poznámky k Vašim riešeniam a kompletné výsledky.


GEOKOS - 2. ročník

» Výsledky 1. úlohy 2. ročníka GeoKoSu (*.pdf, pridané: 8.1.2021)
» Výsledky 2. úlohy 2. ročníka GeoKoSu (*.pdf, pridané: 1.3.2021)
» Výsledky 3. úlohy 2. ročníka GeoKoSu (*.pdf, pridané: 9.4.2021)
Po prihlásení sa, nájdete vo svojich profiloch aj poznámky k Vašim riešeniam a kompletné výsledky.


GEOKOS - 1. ročník

» Kompletné výsledky 1. ročníka GeoKoSu (*.pdf, pridané: 1.6.2020)
Po prihlásení sa, nájdete vo svojich profiloch aj poznámky k Vašim riešeniam a kompletné výsledky.


2. ročník (2020/2021)

Druhý ročník Geografického korešpondenčného seminára – GeoKoS, ktorý zastrešuje naša katedra, skončil. Plánovali sme aj stretnutie s najúspešnejšími riešiteľmi počas Letnej škole geografie, ale za súčasnej neistej situácie ju organizovať nebudeme. Potešil nás jeden z najúspešnejších riešiteľov GeoKoS-u Jozef Ševčík, maturant Gymnázia B. Slančíkovej- Timravy v Lučenci, ktorý si prišiel prevziať diplomy a ceny osobne. Odovzdávali mu ich vedúci katedry, prof. RNDr. Ján Buček, Csc. a hlavné organizátorky GeoKoS-u, Dr. Bučeková a Dr. Nováková. Ostatní úspešní riešitelia dostali diplom a odmenu poštou.
1. ročník (2019/2020)

Celková víťazka 1. ročníka Nina Kotian zo súkromného bilingválneho gymnázia Česká. Na druhej fotografii spolu s vedúcim Katedry ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja prof. RNDr. Jánom Bučekom, PhD., a hlavnými organizátorkami GEOKOS-u, Dr. Ingrid Bučekovou a Dr. Gabrielou Novákovou z rovnakej katedry.

   
 
GEOKOS - Geografický korešpondenčný seminár
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4
pavilón CH1-B1
e-mail: geokos.prif@uniba.sk
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava