www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk    

 
baner
 
 
 


Letná škola geografie

Tento akademický rok prebiehal tretí ročník Geografického korešpondenčného seminára GeoKoS, ktorý zastrešuje naša katedra. Súťažilo vyše 50 stredoškolákov. Najúspešnejších sme pozvali na Letnú školu geografie, ktorá sa uskutočnila na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v dňoch od 6. do 9. júla 2022. Účastníkov privítal pán prodekan prof. Bleha. Následne víťazom a úspešným riešiteľom odovzdali ceny a diplomy hlavné organizátorky Dr. Bučeková a Dr. Nováková a hneď potom začal niekoľkodňový odborný program, ktorý členovia katedry pripravili pre talentovaných mladých geografov.
 
 
GEOKOS - Geografický korešpondenčný seminár
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4
pavilón CH1-B1
e-mail: geokos.prif@uniba.sk
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava