Cezhraničná spolupráca a zahraničná partnerská spolupráca

Autori: Vladimír Slavík

Cezhraničná spolupráca sa odohráva v pohraničných regiónoch. Začala v západnej Európe po skončení 2. svetovej vojny, keď prvé formy spolupráce boli aktom zmierenia. Po demokratických zmenách v deväťdesiatych rokoch 20. storočia nastal dynamický rozvoj a rozšírila sa aj do štátov strednej a východnej Európy. Pozemné pohraničné regióny tvoria v Európe 40 % územia EÚ, na ktorom žije takmer 30 % obyvateľov. Cezhraničná spolupráca je súčasťou budovania Európy bez hraníc, európskej integrácie a europeizácie. Európska komisia dokonca zastáva názor, že je načase zintenzívniť cezhraničnú spoluprácu na všetkých frontoch, vo všetkých procesoch a naprieč sektormi. Cezhraničné regióny potrebujú na budovanie odolnosti podporu zo všetkých úrovní verejnej správy.

Zahraničná partnerská spolupráca bola v začiatkoch a aj doteraz je jednoznačne najfrekventovanejšia na lokálnej úrovni (mestá a obce). Táto forma spolupráce začala v Európe v 40. rokoch a postupne sa rozšírila aj na iné svetadiely, ale počas celého doterajšieho vývoja najvyššiu intenzitu dosahovala v Európe. V posledných rokoch viacerí autori konštatujú neustále rastúci význam zahraničnej partnerskej spolupráce a potrebu skvalitňovania teoretického rámca twiningu a prípravy ďalších výskumných programov.  » Viac informácií


» späť na zoznam publikácií