Vybrané knižné publikácie našej katedry

Slavík V.: Cezhraničná spolupráca a zahraničná partnerská spolupráca.

Benža, D., Kusendová, D., Stanek, R.: Záhorie na začiatku 20.storočia: Demografický obraz tradičného regiónu.

Rusnák J., Korec P.: Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov

Šprocha B., Vaňo B., Bleha B.: Kraje a okresy Slovenska v demografickej perspektíve: Populačná prognóza do roku 2040

Korec P., Rusnák J.: Prístupy humánnej geografie, filozofia, teória a kontext

Bleha B., Mészáros J., Pilinská V., Šprocha B., Vaňo B.: Analýza demografického vývoja oblastí a obcí podľa štatútu a veľkosti v Slovenskej republike

Šprocha B., Bleha B., Vaňo B., Buček J.: Perspektívy, riziká a výzvy demografického vývoja najväčších miest Slovenska

Šprocha B. (ed.), Bleha B., Garajová A., Pilinská V., Mészáros J., Vaňo B.: Populačný vývoj v krajoch a okresoch Slovenska od začiatku 21. storočia

Korec P., Popjaková D.:Priemysel v Nitre: globálny, národný a regionálny kontext

Šprocha B., Bleha B., Vaňo B.: BRATISLAVA V DEMOGRAFICKEJ PERSPEKTÍVE: transformácia a výhľad do roku 2050

Buček J., Plešivčák M., Przybyla V.: POLITICKÁ GEOGRAFIA - politické ideológie, demokracia a voľby

Šprocha B., Ďurček P.: Rómovia na Slovensku v sčítaniach obyvateľov 1980 - 2011y

Buček J., Korec P. (ed.): MODERNÁ HUMÁNNA GEOGRAFIA MESTA BRATISLAVA: priestorové siete, štruktúry a procesy

Nunes Silva C., Buček J.: LOCAL GOVERNMENT AND URBAN GOVERNANCE IN EUROPE

Slavík V., Bačík V. Klobučník M.: ANALÝZA MIKROREGIÓNOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Benža M., Kusendová D., Majo J., Tišliar P.: NÁRODNOSTNÝ ATLAS SLOVENSKA

Rochovská A., Káčerová M., Ondoš S.: VÝSKUMNÉ METÓDY V HUMÁNNEJ GEOGRAFII A ICH APLIKÁCIE

Bleha B., Vaňo B., Bačík V.: Demografický atlas Slovenskej republiky