www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk    

 
baner
 
 
 


Milí stredoškoláci so záujmom o geografiu,

vítame Vás na stránke súťaže Geografický korešpondenčný seminár – GeoKoS, ktorý zastrešuje Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Hlavným zámerom nášho seminára je ukázať stredoškolákom, že geografia - to nie sú len fakty o štátoch a slepé mapy, ale môže to byť aj riešenie veľmi zaujímavých problémov, ktoré sa bytostne dotýkajú života každého z nás. Geografia pomáha riešiť závažné civilizačné a spoločenské problémy. Zaujali Vás otázky, ako vyzerá povolebná mapa vybraných politických strán na Slovensku a či je narastajúca automobilizácia v EÚ prejavom blahobytu? To všetko ste riešili v rámci nášho GeoKoS-u a už teraz pripravujeme zaujímavé úlohy pre ďalší ročník súťaže.

Geografiu je možné považovať za kráľovnú vied, keďže práve ona spája prírodné a spoločenské vedy a umožňuje tak komplexný pohľad na krajinu a jej problémy. V dnešnom globalizovanom svete sú poznatky geografie pre spoločnosť čoraz významnejšie a dôležitejšie.

Piaty ročník našej súťaže skončil. Pre víťazov a ostatných úspešných riešiteľov pripravujeme diplomy a odmenu. Spôsob ich doručenia dohodneme s víťazmi a úspešnými riešiteľmi individuálne.

Letnú školu geografie organizovať tento rok nebudeme..

Organizačný tím GeoKoSGEOKOS - Geografický korešpodenčný seminár
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského
Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4
pavilón CH1-B1
e-mail: geokos.prif@uniba.sk

Prečo študovať

na Katedre ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

viac informácií pre uchádzacov o štúdium


Prečo študovať

na Katedre ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

viac informácií


Katedra

stránka Katedry ekonomicej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

viac informácií
 

 
 
GEOKOS - Geografický korešpondenčný seminár
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4
pavilón CH1-B1
e-mail: geokos.prif@uniba.sk
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava