www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk    

 
baner
 
 
 


Milí stredoškoláci so záujmom o geografiu,

vítame Vás na stránke geografickej súťaže Geografického korešpondenčného seminára – GeoKoS, ktorý zastrešuje Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Hlavným zámerom nášho seminára je ukázať stredoškolákom, že geografia - to nie sú len fakty o štátoch a slepé mapy, ale môže to byť aj riešenie veľmi zaujímavých problémov, ktoré sa bytostne dotýkajú života každého z nás. Geografia pomáha riešiť závažné civilizačné a spoločenské problémy. Zaujíma Vás, kde v súčasnosti prebiehajú najväčšie geopolitické konflikty, prečo sú aj v 21. storočí krvavé občianske vojny, ktorý európsky štát má najmladšie nevesty alebo v ktorom mesiaci býva na Slovensku najviac svadieb? To všetko sme riešili v rámci nášho GeoKoS-u a už teraz pripravujeme zaujímavé úlohy pre ďalší ročník súťaže.

Geografiu je možné považovať za kráľovnú vied, keďže práve ona spája prírodné a spoločenské vedy a umožňuje tak komplexný pohľad na krajinu a jej problémy.

Tretí ročník našej súťaže skončil. Pre víťazov a ostatných úspešných riešiteľov pripravujeme diplomy a odmenu.

S radosťou dávame na vedomie, že tento rok budeme organizovať Letnú školu geografie v termíne od 6. do 9. júla 2022. V najbližších dňoch dostanú pozvánky nielen najúspešnejší riešitelia aktuálneho ročníka súťaže GeoKoS, ale aj minulých ročníkov. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu, žiaľ, nemôžeme pozvať všetkých úspešných riešiteľov. Ak sa však nejaké miesto uvoľní, budeme oslovovať ďalších.

Víťazom a úspešným riešiteľom odovzdáme ceny a diplomy na Letnej škole geografie osobne. Tých, ktorí sa na letnú školu nedostanú, budeme oslovovať, aby sme dohodli spôsob doručenia diplomu.

Organizačný tím GeoKoS
GEOKOS - Geografický korešpodenčný seminár
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského
Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4
pavilón CH1-B1
e-mail: geokos.prif@uniba.sk

Prečo študovať

na Katedre ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

viac informácií pre uchádzacov o štúdium


Prečo študovať

na Katedre ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

viac informácií


Katedra

stránka Katedry ekonomicej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

viac informácií
 

 
 
GEOKOS - Geografický korešpondenčný seminár
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4
pavilón CH1-B1
e-mail: geokos.prif@uniba.sk
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava