www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk    

 
baner
 
 
 


Milí stredoškoláci so záujmom o geografiu,

Vítame Vás na stránke novej geografickej súťaže Geografického korešpondenčného seminára – GeoKoS, ktorý zastrešuje Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Hlavným zámerom nášho seminára je ukázať stredoškolákom, že geografia - to nie sú len fakty o štátoch a slepé mapy, ale môže to byť aj riešenie veľmi zaujímavých problémov, ktoré sa bytostne dotýkajú života každého z nás. Geografia pomáha riešiť závažné civilizačné a spoločenské problémy. Zaujíma vás, ako napríklad starnutie obyvateľstva ovplyvňuje mobilitu a riešenie dopravy v mestách? Ako správne vyhodnotiť údaje o úmrtnosti? Kde a prečo sa rozvíjajú nové formy turizmu, ktoré priťahujú masy turistov, ale zároveň môžu prinášať environmentálne problémy? Alebo prečo sa výroba automobilov sťahuje z bohatých krajín do chudobnejších?

Geografiu je možné považovať za kráľovnú vied, keďže práve ona spája prírodné a spoločenské vedy a umožňuje tak komplexný pohľad na krajinu a jej problémy.

Pre koho je seminár určený? Pre všetkých stredoškolákov, ktorí sa zaujímajú o geografiu, prioritne pre študentov prvého až tretieho ročníka 4-ročného štúdia, resp. kvinty až septimy 8-ročného štúdia.

Ako to bude prebiehať? Postupne vám pripravíme 4 menšie problémové úlohy z rôznych parciálnych geografických disciplín, ktoré tento školský rok môžete riešiť od januára 2020 do apríla 2020 podľa stanoveného harmonogramu. Jednotlivé úlohy budú založené na menšom terénnom výskume, ktorý si urobíte alebo na spracovaní konkrétnych údajov, ktoré bude potrebné slovne vyhodnotiť. To znamená, že vysvetlíte, čo vami zistené informácie znamenajú a pokúsite sa odôvodniť, prečo je to tak. Aby ste vedeli nájsť relevantné vysvetlenia a riešenia (a nemuseli hľadať v odbornej literatúre), každé zadanie úlohy začne krátkym dôležitým úvodom, v ktorom vám predstavíme stručnú teóriu k zadanému problému. Presné pravidlá nájdete tu (časť "Pravidlá")

Kto bude ocenený? Všetci úspešní riešitelia dostanú diplom úspešného riešiteľa a tí najlepší aj vecné ceny. Približne 15 najúspešnejších riešiteľov pozveme na letnú školu geografie, ktorá sa uskutoční v júli 2020 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas niekoľkých dní sa vám budú venovať odborníci z rôznych oblastí geografie, absolvujete prednášky na zaujímavé témy, budete riešiť ďalšie menšie geografické problémy, zúčastníte sa exkurzie a stretnete sa s rovesníkmi s podobnými záujmami.

Veľmi sa tešíme na vašu účasť
Organizačný tím GeoKoS
GEOKOS - Geografický korešpodenčný seminár
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského
Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4
pavilón CH1-B1
e-mail: geokos.prif@uniba.sk

Prečo študovať

na Katedre ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

viac informácií pre uchádzacov o štúdium


Prečo študovať

na Katedre ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

viac informácií


Katedra

stránka Katedry ekonomicej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

viac informácií
 

 
 
GEOKOS - Geografický korešpondenčný seminár
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4
pavilón CH1-B1
e-mail: geokos.prif@uniba.sk
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava